Redni letno občni zbor SD Vrhnika

Vabimo Vas na volilni občni zbor Smučarskega društva Vrhnika, ki bo v sredo 31.05.2017 ob 19 uri v Zavodu Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška 9, Vrhnika.                

                                                           

Predlagam dnevni red:

  • Izvolitev organov za vodenje občnega zbora: delovno predsedstvo, zapisnikarja, overiteljev zapisnika in verifikacijske komisije
  • Potrditev zapisnika občnega zbora za leto 2016 in pregled sklepov
  • Obravnava in sprejem poročil predsednika, trenerjev, finančnega poročila in poročila NO za leto 2016
  • Obravnava in sprejem planov dela in finančnega plana za leto 2017
  • Obvestilo o delovanju ZUTS pri SD Vrhnika
  • Menjava članov NO SD Vrhnika
  • Razno

 

Po statutu je občni zbor sklepčen, če je pol ure po predvidenem začetku prisotnih 10 članov društva.

 

Vljudno Vas prosim, da se občnega zbora zagotovo udeležite. Svojo neudeležbo javite na GSM 031 436 608  Aljaž Kužnik ali

                                                                                                                                              GSM 041 497 514  Mario Blagojevič oziroma po E-pošti.

 

SMUČARSKI POZDRAV!

                                                                                                            Predsednik:

                                                                                                        Aljaž Kužnik