Kako postati učitelj?

Prijava  na U2 – Premostitveni Modul

 

Termini (trenutno razpisani*):

 • Vikend modul: 15. in 16.12. ter 22. in 23.12.2018 (Krvavec)
 • Vikend modul: 19. in 20.1. ter 26. in 27.1.2019 (Krvavec)
 • Vikend modul: 16. in 17.3. ter 26. in 24.3.2019 (Krvavec)

 

 

Rok prijave je do 2 dni pred vsakim razpisanim terminom. Minimalno število kandidatov za izvedeni tečaj so 3je prijavljeni. Ob manjši prijavi, se termin odpove oz. po dogovoru  prestavi na naslednji termin.

Cena 4 dnevnega tečaja:

 • 195€ (nad 8 udeležencev v skupini)
 • 215 € (6 do 7 udeležencev v skupini)
 • 245€ (3 do 5 udeležencev v skupini)

 

Pogoji za pristop na U2 – Premostitveni modul:

 • izpolnjena prijavnica – osebni list za tečaj,
 • kandidati morajo imeti pridobljeno usposobljenost Učitelj alpskega smučanja mlajših otrok (UASMO) ali Učitelj alpskega smučanja 1 (U1) – imetniki diplom,
 • urejena modra kartica za aktualno sezono,
 • potrdilo o opravljeni najmanj 10 – dnevni praksi!! (obrazec).

 

 Pogoji za dokončanje:

 • prisotnost na predavanjih (izvedba pred praktičnim delom) in prisotnost na praktičnem delu,
 • praktični izpit,
 • seminarska naloga ( navodila na www.zuts.si )
 • dodatna pedagoška praksa ob koncu ni potrebna!

 

Praktični del traja na snegu 4 dni.

 

Izpitni dan:

 • praktično bo organiziran centralno, vendar ločeno od vsebin preverjanja kandidatov, ki
  opravljajo obveznosti po programu U2.
 • Teoretično predavanje Tehnika in metodika se bo izpeljala v času 1 ure pred pričetkom praktičnega dela
  na snegu.,
 • Sledi praktično delo na snegu.
 • Po končanem delu na snegu se realizirajo video-analize

 

Dodatne informacije:

 • S pristopom na Premostitveni modul U2 ima kandidat potrjeno tudi aktualno licenco za tekočo sezono (ni potreben licenčni seminar).
 • Cena Licence ZUTS ali IVSI ni vključena v ceno in se plača po ceniku.
 • V ceno ni vključen izpit, ki bo potekal centralno v okviru ZUTS-a.
 • Smučarska vozovnica ni vključena v ceno tečaja.

 

Za ostale informacije smo vam na voljo preko emaila: blagoje3@gmail.com  ali 041 497 514

 

**Prijava na tečaj je potrjena s plačilom prijavnine na račun društva (podatki spodaj), ki znaša 100€ za tečaj. Odjava od tečaja je možna do 5 dni pred začetkom tečaja. V primeru odjave od tečaja manj kot 5 dni pred pričetkom se prijavnina ne povrne (razen v primeru predložitve zdravniškega potrdila). **

 

Podatki za plačilo:

Smučarsko društvo Vrhnika
Tržaška cesta 9
1360 Vrhnika

SI56 0202 7001 6169 324

Namen: Prispevek modul U2